Home         Q&A         Historie         Film         Kontakt

 
 Velkommen til Guilden
 

Vi er en international organisation med hovedkvarter i London. Vi rekonstruerer europæiske kampteknikker på et videnskabeligt grundlag og hedder i daglig tale "Guilden".

Organisationen er repræsenteret i seks lande verden over, og vi udgør den lokale afdeling i Helsingør - den eneste i Danmark indtil videre.

Tre af os står i spidsen for chapteret - som det hedder officielt - og vi varetager i fællesskab undervisning og opvisninger. Vores navne er Thorbjørn Sølver Lange, Tobias Bucher og Svend Eide Joensen.

Chapterets faste tilholdssted er Helsingør, hvor vi træner i Helsingør Hallen. Med jævne mellerum laver vi trænings-sessioner og opvisninger på fx forskellige slotte, klostre og herregårde, og i sommerhalvåret træner vi jævnligt ude i bl.a. Gurre. Vi står også til rådighed i forbindelse med firma- og skole-arrangementer samt riddermarkeder og lignende.

Kampteknisk fokus
Det er vigtigt at understrege, at vores fokus er det kamptekniske - ikke udklædning og leg. Vores aktiviter kan derfor på ingen måde sidestilles med rollespil og reenactment.

Vi opererer med en videnskabelig tilgang til, hvordan man har trænet og kæmpet i Europa op igennem historien med dens forskellige perioder og modefænomener.

Derfor anvender vi også originale våben i vores træning - men naturligvis i rekonstruerede udgaver. Både vores trænings- og opvisningsvåben kan spores tilbage til de europæiske træningssale og slagmarker.

Derudover arbejder vi med kamp uden våben - især brydning og boksning - og igen med den europæiske historie som grundlag. Alt i alt er "Guilden" et helstøbt kampsystem med rødderne plantet solidt i den europæiske muld.

Vores europæiske baghave
Vi bliver ofte spurgt om, hvorfor vi har valgt at bruge vores fritid på noget så nørdet. Selv om vi er meget forskellige er svaret ens for os alle.

Nemlig at vi altid har kigget mod Asien i de mere end 20 år, vi hver især har trænet kampsport. Men en dag gik det op for os, at der i vores egen baghave fandtes kampteknikker, som er mindst lige så sofistikerede. Vi har bare glemt dem.

Det synes vi er synd taget i betragtning af, at Europa har en udfordrende og nuanceret tradition for forædlingen af krigerens kunst. Hvis den kunst skal overleve, så er der nogen, der er nødt til at kunne det fysisk. Det er ikke noget, man kan læse sig til. Det skal trænes og trænes og trænes...