Home         Q&A         Historie         Film         Kontakt

 
 Q&A om Guilden
 

Hvad er formålet med Guilden?
I al sin enkelthed er formålet med Guilden at skabe en international træningsramme for folk, der interesserer sig for historisk europæisk kamp. Inden for de vedtagne rammer er der fri bevægelighed og mulighed for at eksperimentere med forskellige former for europæisk kamp. Kampsystemet er dermed ikke låst fast i dogmatiske regler som mange andre kampsystemer. Det er et internationalt forum for vidensdeling, hvor kvalitetsniveauet hele tiden bliver fastlagt i vekselvirkningen mellem de forskellige landes træningserfaringer og det system, som John Waller er kommet frem til gennem en mere end 40 år lang karriere i historisk europæisk kamp kunst.

Hvem har stiftet Guilden?
Stifterne er John Waller, hans søn Jonathan Waller og Steve Tappin, der er chefinstruktør i kampsystemet Escrima Concepts.

Hvem bestemmer i Guilden?
Det gør Jonathan Waller og John Waller i fællesskab. I tilfælde af uenighed bestemmer Guild Master John Waller. Steve Tappin fungerer som inspirationskilde og ekstern konsulent i kraft af sin store erfaring med våbenkamp fra mange andre sammenhænge. I de enkelte chapters af Guilden er det den lokale Chapter Master, der bestemmer inden for de rammer, der er udstukket fra London.

Er Guilden meget hierakisk?
Nej, tværtimod. Vi har en decentral struktur, og alle chapters er underlagt London direkte. Der er ingen mellemled mellem toppen af organisationen og det enkelte chapter. Inden for de udstukne rammer har vi fuldkommen handlefrihed på lokalt plan.

Kan man gå til Guild?
Ja, det kan man. I øjeblikket findes det eneste danske chapter i Helsingør, og der kan man gå til Guild-træning, lige som hvis man gik til badminton og lignende.

Hvor ofte træner I?
Vi træner fast en gang om ugen. Tirsdag kl. 20-22. Træningen foregår i Helsingør Hallen, hvor vi har vores tilholdssted. Derudover aftaler vi ekstra træning efter behov.

Hvor mange medlemmer har I?
Vi svinger mellem 6-12 medlemmer alt afhængig af sæson og folks individuelle livsomstændigheder. Når du træner hos os bliver du en del af en lille fokuseret gruppe, der satser på kvalitet frem for kvantitet.

Hvor gammel skal man være?
Du skal være 18 år. Men hvis du er meget moden af din alder, og dine forældre er indforstået med din aktivitet, kan du få dispensation, selv om du ikke er fyldt 18.

Hvad koster det?
Det koster 200 kroner om måneden for medlemskab af chapteret i Helsingør. Derudover koster det 300 kroner om året at være medlem af Guildens internationale organisation.

Hvor gammel må man højst være?
Hvis du kan løbe efter bussen, kan du også træne Guild. Vurdér det selv.

Kommer I ikke til skade med alle de der våben?
Du kommer til skade, hvis du ikke udfører øvelserne korrekt. Men inden for øvelsernes rammer kommer du ikke til skade. Det er jo altid sådan i kampkunst, at hvis du bliver ramt, så er det fordi du laver en fejl. Som regel sker det, når folk bevæger sig uden for øvelserne. De er specialdesignede til at træne effektivt inden for sikre rammer. Hvis du holder dig til øvelserne, sker der ikke noget. Disciplin og fokus er vigtige ingredienser i træningen.

Hvem er hvem i Helsingør-chapteret?
Vi er Svend Eide Joensen, Tobias Bucher og Thorbjørn Sølver Lange. Sidstnævnte fungerer som Chapter Master.

Hvem af jer underviser?
Det gør vi alle sammen på skift. På den måde er der ingen af os, der ikke prøver at blive undervist og derfor heller ingen af os, der falder for fristelsen til at lege "guru". Skulle det ske, bliver det pillet af med det samme, når man selv bliver undervist.

Hvordan er undervisningen?
Undervisningen er altid i en venskabelig og munter tone, og der bliver lagt stor vægt på kammeratskabet i chapteret. Det skal dog ikke misforståes som, at det er en snakkeklub. Træningsdiciplinen er stram, og der bliver ikke tolereret uvedkommende snak i forbindelse med undervisningen. Vi er der for at træne. Så kan vi altid ordne det private bagefter...

Er Guild det samme som rollespil og reenactment?
Nej, på ingen måde. Guilden har alene et kampteknisk fokus på et så videnskabeligt grundlag som muligt. Guilden interesserer sig ikke for hverken udklædningsevents eller latexvåben. Det bedste billede at sætte på os er, at vi er en moderne kampskole med et historisk fokus.

Hvad for noget tøj træner I i?
Vi træner i helt almindeligt træningstøj, når der ikke er nogen, der kigger, og i vores Guild-uniform, når vi har publikum på. Den består af bukser og t-shirt med vores logo på.

Har I aldrig historisk tøj på?
Jo, når vi laver demonstrationer af kampteknikker fra en given periode, så har vi det korrekte historiske tøj på. Guildens holdning til udklædning er, at enten afspejler det den pågældende periodes kampteknikker korrekt, eller også har vi det ikke på. Hvis vi for eksempel laver en opvisning i rennæsancekamp, giver det ikke megen mening at have middelaldertøj på. Så er det bedre at vise teknikkerne i vores Guild-uniform, hvis ikke vi har adgang til det originale tøj.

Hvor mange forskellige grader er der i Guilden?
Der er tre grundlæggende grader: Basis level, Intermediate level og Journeyman. Derudover er der de to instruktørgrader Teacher of the Guild og Senior Teacher of the Guild samt en akademisk grad og en æresgrad.

Kan piger træne Guild?
Hvis du kan løbe efter bussen, så... Ja, selvfølgelig kan piger træne Guild. Piger er ofte bedre til det end drenge, fordi de har et mere teknisk fokus og ikke så mange hormoner at brænde af. En af Guildens topinstruktører i London er i øvrigt kvinde. Kristina Søeborg hedder hun.