I Riddersalen på Kronborg
Efterårsferien 2007Såvel sword og buckler som det franske small sword er teknisk svære våben at håndtere, selv om de har hver deres anvendelse. Det første er krigsvåben anvendt af fodsoldater, og det andet et civilt våben, som samfundseliten anvendte for at kunne forsvare æren i 1700-tallets sociale sammenhænge.